Kỹ năng sinh tồn để thoát nạn khi nhà sập đổ

Cảnh sát khuyên mọi người giữ bình tĩnh, gắng tìm đến nơi an toàn như góc nhà, dưới các đồ vật có tác dụng che chắn. Hãy gõ vào tường để báo vị trí của bạn cho lực lượng ứng cứu.

Khi thấy , cần giữ bình tĩnh, di chuyển đến những nơi an toàn như góc nhà, bên dưới đồ vật che chắn…

Gọi báo tin, cung cấp địa chỉ, báo cho cảnh sát biết nếu thấy người mắc kẹt.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *